Lisätietoa palvelusta

Tiviittorin kehitystyö

Henkilöiden ja organisaatioiden tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen on eräs tämän päivän työelämän haasteista ja kilpailutekijöistä. Myös koulu- ja oppilaitosmaailman pitää vastata näihin haasteisiin ja varmistaa valmistuvien opiskelijoiden tvt-taitojen riittävä taso. Tiviittori on verkkopohjainen työkalu tieto- ja viestintäteknisten taitojen arviointiin. Se mahdollistaa pitkäaikaisseurannan ja palvelee itsearviointia, koulutuksen järjestäjiä sekä henkilöstön kehittäjiä.

Tiviittori on toteutettu TIEKEn tuotekehityshankkeena, joka toteutettiin osana TEKESin rahoittamaa Systeemiset oppimisratkaisut -arvoverkkohanketta. Tuotekehitys toteutettiin vuosina 2012-2014 ja käyttöönotto tapahtui syksyllä 2014. Systeemiset oppimisratkaisut –arvoverkon lisäksi TIEKEn kehittäjäverkostossa toimivat hankkeen eri vaiheissa kumppaneina Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu, Centria ammattikorkeakoulu, Aamos Oy, Verohallinto, Vantaan ammattiopisto Varia, Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksikkö, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus.

Palvelun tarjoaja

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry palvelee suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittämisessä. Se on riippumaton verkostojen rakentaja, jonka jäsenet ja yhteistyökumppanit edustavat laajaa kirjoa eri toimijoita. Yhteinen nimittäjä kaikilla on kehittää tietoyhteiskuntaa Suomen kansalaisten ja elinkeinoelämän parhaaksi. Osaamiseen, opiskeluun ja työelämään liittyvät tieto- ja viestintätekniikan vaatimukset ja edellytykset ovat olleet TIEKEn ydintoiminta-aluetta pitkään. Maailmallekin levinneitä tieto- ja viestintätekniikan tutkintoja (tietokoneen ajokortti) TIEKE on ylläpitänyt ja kehittänyt yli 20 vuotta.

Yhteystiedot

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Y-tunnus: 0494484-2
Työpajankatu 13
00580 Helsinki
Puh:09 4763 0300
tiviittori@tieke.fi

Copyright © TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry • Työpajankatu 13 B • 00580 Helsinki • tiviittori@tieke.fi • puh. 09 4763 0300