Ohjeet

Tiviittori on verkkopohjainen työkalu tieto- ja viestintäteknisten taitojen arviointiin. Työkalu sisältää kolme testikokonaisuutta: tietoyhteiskunta- ja mediataidot, teknis-käytännölliset taidot sekä tietotyön taidot. Testit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja jokaisesta saa oman tulosraportin. Osallistuminen ja tilaaminen tehdään testikohtaisesti.

Tiviittori soveltuu sekä yksittäisen henkilön että organisaation käyttöön. Yksityishenkilöt voivat tilata ja tehdä valitsemansa testit ja saavat testikohtaisen tulosraportin. Organisaatiokäyttäjät voivat tilata käyttöönsä tarvitsemansa määrän eri testejä ja muodostaa palvelussa ryhmiä, jolloin käytettävissä ovat ryhmäkohtaiset tulosraportit.

Palvelun käyttäminen

Tiviittorin saa käyttöönsä tekemällä tilauksen. Testit maksetaan tilattaessa verkkomaksuna. Tilauksen yhteydessä tilaajalle muodostuu käyttäjätunnus, jolla palveluun kirjaudutaan. Käyttäjä saa sähköpostiinsa tilausvahvistuksen sekä linkin käyttäjätunnuksen aktivoimiseksi.

Testiin voi osallistua myös kutsuttuna. Tällöin organisaation edustaja kutsuu käyttäjät tekemään testiä ja käyttäjä saa sähköpostiinsa linkin, josta pääsee aloittamaan testin.

Organisaation edustaja

Tiviittorissa organisaatiolla on yksi pääkäyttäjä, joka tekee tilaukset ja hallinnoin organisaation käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä voi lisätä palveluun tarvittavan määrä vastuuhenkilöitä. Kun organisaatiotilaaja lisää palveluun vastuuhenkilön, palvelu lähettää vastuuhenkilölle henkilökohtaisen linkin palvelun aktivoimiseksi.

Ryhmien muodostaminen

Organisaation pääkäyttäjä ja vastuuhenkilöt voivat muodostaa ryhmiä ja kutsua ryhmän tekemään valittua testiä. Myös yksittäisten testintekijöiden kutsuminen on mahdollista. Vastuuhenkilöt näkevät palvelussa omat ryhmänsä ja lisäämänsä henkilöt. Pääkäyttäjä näkee kaikki organisaation ryhmät ja käyttäjät. Vastuuhenkilö ja pääkäyttäjä saavat käyttöönsä ryhmäkohtaiset tulokset.

Testiin osallistuminen

Testi aloitetaan kirjautumalla Tiviittoriin saadun linkin kautta. Testi on jaettu aiheenmukaisiin osa-alueisiin ja kysymykset esitetään osa-alueittain. Kun testi on valmis, palvelu pyytää käyttäjää vielä vahvistamaan vastausten lähettämisen.

Tarvittaessa käyttäjä voi keskeyttää testin ja jatkaa sitä myöhemmin.

Tulosraportti

Kun vastaukset on lähetetty, saa käyttäjä selkeän tulosraportin näytölle sekä ladattavana pdf-tiedostona. Käyttäjä saa testistä kokonaisarvion sekä osa-aluekohtaiset arvioinnit. Raportti sisältää niin sanallista kuin graafista palautetta. Lisäksi käyttäjä saa vertailun omasta osaamisestaan valtakunnalliseen osaamistasoon nähden.

Organisaation vastuuhenkilö ja tilaaja saavat vastaavat tiedot myös ryhmäkohtaisena yhteenvetona.

Testien tulokset jäävät palveluun talteen ja käyttäjä pääsee tarkastelemaan tuloksiaan myös myöhemmin.

Tiviittorin ohjeet pdf-muodossa

Voit ladata Tiviittorin roolikohtaiset alla olevista linkeistä:

Copyright © TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry • Työpajankatu 13 B • 00580 Helsinki • tiviittori@tieke.fi • puh. 09 4763 0300