Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99, 10 §) mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Pieni Roobertinkatu 9, MOW
00130 Helsinki
Puh: 09 4763 0300

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Merja Sjöblom, tuotepäällikkö
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Pieni Roobertinkatu 9, MOW, 00130 Helsinki
Puh. 09 4763 0300
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tieke.fi

3. Rekisterin nimi

Tiviittori

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Järjestelmään kerättyjä tietoja käytetään henkilökohtaisten ja ryhmäkohtaisten tulosraporttien materiaalina sekä erilaisten, yleistä osaamistasoa kuvaavien selvitysten ja dokumenttien aineistona. Henkilö saa tiedon omasta osaamistasostaan suoritettuaan palvelussa henkilökohtaisen tieto- ja viestintätekniikan taitojen testauksen.

TIEKE käyttää rekisterissä olevaa tietoa myös palvelun kehittämiseen sekä käytettävyyden selvittämiseen ja parantamiseen. Tietoja käsitellään siten, etteivät yksittäisen testauksen suorittaneen henkilön tiedot erotu analysoidusta aineistosta.

Henkilötietoja voidaan käyttää palvelun ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon.

5. Rekisterin tietosisällöt

Rekisteröitymistiedoissa pakollisiksi merkityt tiedot on tässä merkitty tähdellä *

Organisaatiotilaajan ja vastuuhenkilön tiedot:

 • Sukunimi (organisaatiotilaajan ja vastuuhenkilön sukunimi) *
 • Etunimi (organisaatiotilaajan ja vastuuhenkilön etunimi) *
 • Puhelinnumero (organisaatiotilaajan ja vastuuhenkilön puhelinnumero) *
 • Sähköposti (organisaatiotilaajan ja vastuuhenkilön sähköpostiosoite) *
 • Salasana (organisaatiotilaajan ja vastuuhenkilön salasana) *

Varahenkilön tiedot:

 • Sukunimi (varahenkilön sukunimi)
 • Etunimi (varahenkilön etunimi)
 • Puhelinnumero (varahenkilön puhelinnumero)
 • Sähköposti (varahenkilön sähköpostiosoite)

Yksityistilaajan ja/tai testin tekijän eli testattavan tiedot

 • Sukunimi (yksityistilaajan ja/tai testin tekijän sukunimi) *
 • Etunimi (yksityistilaajan ja/tai testin tekijän etunimi) *
 • Puhelinnumero (yksityistilaajan ja/tai testin tekijän puhelinnumero)
 • Sähköpostiosoite (yksityistilaajan ja/tai testin tekijän sähköpostiosoite) * Salasana (yksityistilaajan ja/tai testin tekijän salasana) *
 • Taustatiedot, kuten syntymävuosi, sukupuoli, koulutus jne. (yksityistilaajan ja/tai testin tekijän taustatiedot)

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot tallentuvat rekisteriin, kun henkilö kirjautuu palvelun käyttäjäksi ja hänen vastatessaan testissä esitettyihin kysymyksiin tai palautekyselyyn.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

TIEKE ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a. Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa.

b. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteritiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri sijaitsee Webropol Oy:n palvelimilla. Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus, joka on teknisesti suojattu salasanalla. Henkilökohtaisen käyttäjäntunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisäänkirjautumiset. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma käyttöoikeustaso, mikä varmennetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Testin tekijän lisäksi hänen tietoihinsa pääsee tilaajaorganisaation edustaja, joka on tilannut suoritettavat testaukset tai on testausryhmän määritellyt organisaation nimeämä vastuuhenkilö, sekä koko järjestelmän pääylläpitäjän eli TIEKEn valtuuttama henkilö. Pääsy tietokantaan on rajoitettu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla.

10. Tiedon korjaaminen

Tiviittori-työkalun käyttäjä voi pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä tai korjaamaan virheelliset tiedot.

11. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä henkilörekisteriin on tallennettu. Tämän hän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

Copyright © TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry • Pieni Roobertinkatu 9, MOW • 00130 Helsinki • tiviittori@tieke.fi • puh. 09 4763 0300