Tiviittorin kolme testikokonaisuutta


Kokeile demotestiä

Tiviittori on verkkopohjainen työkalu tieto- ja viestintäteknisten taitojen arviointiin. Arviointityökalun avulla selvität tvt-osaamisen tason ja mahdolliset täydennystarpeet eri osa-alueilla perustaidoista aina syvällisempään tietotyöosaamiseen.

Tiviittorissa on kolme arviointikokonaisuutta.

  • Tietoyhteiskunta- ja mediataidot ovat digitaalisia laitteita käyttävän ja verkossa toimivan avaintaitoja.
  • Teknis-käytännölliset taidot -testi keskittyy hyötykäyttäjän osaamiseen.
  • Tietotyön taidot -testi kertoo, miten sujuvasti ja monipuolisesti hyödynnät tieto- ja viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia työssä yksilön ja yhteisön näkökulmasta. tietotyöosaamiseen.

Jokainen arviointikokonaisuus on jaettu osa-alueisiin, jotta tulosten tarkasteleminen on selkeää. Esimerkiksi teknis-käytännöllisten taitojen osalta testataan ja arvioidaan erikseen tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan taidot.

Tilaajan kannalta jotkut osa-alueet voivat olla keskeisiä organisaation osaamisen kartoittamisen kannalta, toiset taas vähemmän tärkeitä. Testauksia luotaessa tilaaja/vastuuhenkilö voikin määritellä haluamansa osa-alueet pakollisiksi. Jos osa-aluetta ei määritellä pakolliseksi, voi osallistuja ohittaa sen, jolloin osaamista kyseisellä osa-alueella ei myöskään tuloksissa arvioida lainkaan.

Arvioinnin jälkeen osallistuja saa omaan käyttöönsä havainnollisen, grafiikkaa ja sanallisia arvioita sisältävän henkilökohtaisen tulosraportin. Tulosraportti sisältää henkilökohtaisen osaamistason osa-alueittain sekä henkilön osaamisen vertaamisen valtakunnalliseen osaamistasoon. Osallistuja voi tulostaa tai tallentaa tulosraportin, lisäksi se säilyy Tiviittorissa.

Organisaation edustaja voi vastaavasti tarkastella yksittäisen osallistujan tuloksia. Lisäksi hän saa käyttöönsä ryhmäkohtaisen tulosraportin, jossa näkyy ryhmän osaaminen osa-alueittain. Myös ryhmäkohtainen raportti sisältää ryhmän osaamistason vertaamisen valtakunnalliseen tasoon.

Tutustu Tiviittorin hinnastoon Ohjeet - Tilaaminen ja maksut -sivulla.

Copyright © TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry • Työpajankatu 13 B • 00580 Helsinki • tiviittori@tieke.fi • puh. 09 4763 0300