Tietotyön taidotTietotyön taidot

Tietotyö on arkea jokaiselle tieto- ja viestintätekniikkaa työssään käyttävälle henkilölle työtehtävistä riippumatta. Tiviittorin Tietotyön taidot -testin avulla saat selville, millä tasolla tietotyön käytännön taitosi kuten yhteisöllinen työskentely, tiedon jakaminen, turvallisuus ja ajanhallinta ovat. Tietotyön testin keskeisiä sisältöalueita ovat informaation haku ja hallinta, tiedon prosessointi ja hallinta, tiedon tuottaminen yksilön ja yhteisön näkökulmasta, tietotyön organisointi ja organisaatiokulttuurit, ajan- ja työnhallinta sekä hyvinvointi tietotyössä, yhteisöllinen työskentely ja viestintä verkossa sekä turvallinen toiminta verkoissa. Oppiminen ja oman osaamisen jakaminen sekä näkyväksi tekeminen työyhteisössä ja muissa sosiaalisissa verkostoissa ovat myös keskeisiä tietotyön taitoja.

Testien esittely -sivulta voit kokeilla demotestiä, jossa näet esimerkkejä eri osa-alueiden kysymyksistä.

Copyright © TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry • Työpajankatu 13 B • 00580 Helsinki • tiviittori@tieke.fi • puh. 09 4763 0300