Tietoyhteiskunta- ja mediataidotTietoyhteiskunta- ja mediataidot

Tietoyhteiskunta- ja mediataitojen ymmärtäminen ja osaaminen on keskeistä jokaiselle digitaalisia laitteita käyttävälle ja verkossa toimivalle henkilölle. Oman osaamisen arvioinnissa kartoitetaan tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen hallintaa. Testin kaksi keskeistä osa-aluetta ovat elämä digitaalisessa maailmassa ja digitaalisten työkalujen käyttö. Elämään digitaalisessa maailmassa sisältyy perustaidot erilaisten digitaalisten laitteiden ja välineiden hallintaan, ohjelmistojen yhteiskäyttöön sekä verkkoasiointiin ja verkkopalveluiden käyttöön. Palveluiden ja laitteiden turvallinen käyttö, yksityisyyden ja henkilökohtaisten tietojen suojaaminen sekä verkkojulkisuus ovat osa tietoyhteiskunta- ja mediataitoja. Digitaalisten työkalujen käytössä keskitytään informaation hakuun, tekijänoikeuksien hallintaan, yhteisöllisen median käyttöön ja verkkotyöskentelyyn sekä ergonomiaan ja hyvinvointiin.

Testien esittely -sivulta voit kokeilla demotestiä, jossa näet esimerkkejä eri osa-alueiden kysymyksistä.

Copyright © TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry • Työpajankatu 13 B • 00580 Helsinki • tiviittori@tieke.fi • puh. 09 4763 0300