Teknis-käytännölliset taidotTeknis-käytännölliset taidot

Teknis-käytännöllisten taitojen hallinta on tieto- ja viestintätekniikan hyötykäyttäjälle oleellinen asia. Osaamisen taso ja lisäoppimisen tarve on yksilökohtaista riippuen mm. opiskelutilanteesta tai työtehtävistä. Teknis-käytännöllisten taitojen itsearvioinnin avulla selvität oman osaamisesi tason ja mahdolliset täydennystarpeet eri osa-alueilla. Teknis-käytännöllisten taitojen arvioinnissa keskitytään laitteen ja tiedon hallinnan, työvälineohjelmistojen ja kuvankäsittelyn lisäksi sujuvaan ja turvalliseen verkkotyöskentelyyn, informaation hakuun ja erilaisiin tiedonhaun kanaviin, informaation hallintaan, tekijänoikeuksiin ja käyttöoikeuksiin, erilaisten verkkopalveluiden turvalliseen käyttöön ja verkkoasiointiin, verkkotyöskentelyyn sekä henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Arvioinnissa kunkin osa-alueen kysymykset vaihtelevat helpoista hyvinkin vaativiin kysymyksiin, jotta yksilöllinen osaaminen tulee mahdollisimman hyvin kartoitettua.

Testien esittely -sivulta voit kokeilla demotestiä, jossa näet esimerkkejä eri osa-alueiden kysymyksistä.

Copyright © TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry • Työpajankatu 13 B • 00580 Helsinki • tiviittori@tieke.fi • puh. 09 4763 0300